mapa strony   |   kontakt   |

WITAMY - BIP ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH LUBAWKA

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Informacja o wynikach naboru

23.05.2014, 13:00

Lubawka, dn. 23 maja 2014 r.

Informacja o wynikach naboru

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy

w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4 została wybrana Pani:

Aleksandra Szlanda zamieszkała w Lubawce

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Szlanda spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną i predyspozycjami do podjęcia pracy na stanowisku głównego księgowego.

Dyrektor

Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

Beata Obrzut

»»

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

30.04.2014, 12:57 Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z póź. zm.)

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
główny księgowy w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy:
Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4
»»

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

07.02.2014, 10:58 Lubawka, dnia 07.02.2014 r.
ZSP.KG.3430.01.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I. Zamawiający:
Zespół Szkół Publicznych 58-420 Lubawka, ul. Mickiewicza 4

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP
Tak - nr ogłoszenia: 15241-2014

III. Tryb i przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawy
2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Przedmiot zamówienia: 0911 1210-5 Węgiel kamienny

IV. Nazwa i przedmiot zamówienia
Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce
V. Wybór oferty
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę, złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEX” Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice
»»

Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubaw

23.01.2014, 23:32 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Szkół Publicznych 58-420 Lubawka ul. Mickiewicza 4
tel./fax: (75) 74-11-762 e-mail: gimnazjum_lubawka@o2.pl
REGON: 020345462 NIP: 614-156-65-92

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.
„Dostawa węgla do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce”
Pełny tekst ogłoszenia dostępne jest na następującej stronie:

Pełny tekst ogłoszenia
»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Roman Rozmysłowicz
Dokument z dnia: 20.10.2008
Dokument oglądany razy: 14 095
Opublikował: Roman Rozmysłowicz
Publikacja dnia: 20.12.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl